כל מידע באתר מעודכנת נכון ל-17.12.19

  

  כותבים לנו:


 

רשימת המסמכים הדרושים להכנת תוכנית עסקית

1. להקמת עסק חדש:

 • העתק של תעודת הזהות שלך כל היזמים.
 • עותק של תעודת עולה (במקרה של עולים או תושבים חוזרים).
 • העתק של רישיון נהיגה (אם מדובר על רכישת רכב).
 • העתקים של מסמכים על חינוך, לרבות מקצועית.
 • מסמכים על רישום העסק (אם הוא כבר רשום במע"מ או ברשם החברות של משרד המשפטים) - תעודת עוסק מורשה (פטור), נסח חברה.
 • הסכם הקמת השותפות או החברה (אם אנחנו מדברים על כמה שותפים).
 • הסכם זיכיון (או הצעה לרכישת זיכיון)
 • הצעות המחירים של עבור כל סעיף ההשקעות המתוכננת (השכרת מקום, שיפוצים, רכישת ציוד, ריהוט, שיווק ופרסום, וכו ').
 • תדפיס תנועות עו"ש של 3 חודשים האחרונים מכל חשבונות הבנק השייכים ליזמים.
 • אישור יתרות בחשבון בנק או אובליגו מעודכן להיום.
 • פרוט הלוואות
 • מכתבי כוונות מלקוחות פוטנציאליים.
 • מכתבי המלצות.
 • הזמנות מלקוחות פוטנציאליים, חוזים עתידיים וכו'.
 • דוחות כספיים של עסקים האחרים שבבעלות היזמים (עם קיימים).

 

2. להרחבת פעילות של עסק קיים

 • העתק של תעודת הזהות של בעלי העסק.
 • עותק של תעודת עולה (במקרה של עולים או תושבים חוזרים).
 • העתק של רישיון נהיגה (אם מדובר על רכישת רכב).
 • העתקים של מסמכים על חינוך, לרבות מקצועית.
 • קורות חיים של בעלי העסק.
 • מסמכים על רישום העסק (תעודת עוסק מורשה או פטור, עבור חברות - גם נסח חברה ניתן להזמין בטלפון 171 או באתר רשם החברות).
 • הסכם הקמת השותפות או החברה (אם אנחנו מדברים על כמה שותפים).
 • הסכם זיכיון
 • חוזה שכירות מקום (עם קיים).
 • העתקים של כל רישיונות לפעילות העסק (רישיון מרשות המקומית, רישיונות של משרד הבריאות וכו')
 • דו"ח רווח והפסד (מאזן שנתי עבור חברות) עבור שלוש השנים האחרונות של פעילות העסק, או מתחילת פעילותו.
 • דו"ח רווח והפסד (מאזן בוחן עבור חברות) עבור השנה הנוכחית.
 • העתקים של דוחות מע"מ ב-6 החודשים האחרונים.
 • הדו"ח 102 עבור 6 החודשים האחרונים (אם העסק יש עובדים).
 • הצעות המחירים של עבור כל סעיף ההשקעות המתוכננת (השכרה, שיפוצים, רכישת ציוד, שיווק ופרסום, וכו ') עם מדובר על השקעה בהרחבת הפעילות של העסק. עם מדובר על מימון הון חוזר, אין צורך בנתונים הנ"ל.
 • תדפיס תנועות בעו"ש של כל חשבונות הבנק השייכים ליזמים ולעסק של 3 חודשים האחרונים.
 • אישור יתרות בחשבון בנק או אובליגו מעודכן להיום מאותם חשבונות בנק.
 • מכתבי כוונות מלקוחות פוטנציאליים.
 • מכתבי המלצות.
 • הזמנות, חוזים עם לקוחות וכו'.

 

3. לרכישת עסק קיים

 • העתק של תעודת הזהות.
 • עותק של תעודת עולה (במקרה של עולים או תושבים חוזרים).
 • העתק של רישיון נהיגה (אם מדובר על רכישת רכב).
 • העתקים של מסמכים על חינוך, לרבות מקצועית.
 • מסמכים על רישום העסק (תעודת עוסק מורשה או פטור, עבור חברות - גם נסח חברה ניתן להזמין בטלפון 171 או באתר רשם החברות). 
 • הסכם הקמת השותפות או החברה (אם אנחנו מדברים על כמה שותפים) – ליזמים המתכננים רכישת העסק.
 • הסכם זיכיון
 • חוזה שכירות מקום של עסק המיועד למכירה (עם קיים).
 • דו"ח רווח והפסד (מאזן שנתי עבור חברות) עבור שלוש השנים האחרונות של פעילות העסק, או מתחילת פעילותו.
 • דו"ח רווח והפסד (מאזן בוחן עבור חברות) עבור השנה הנוכחית.
 • טופס י"א (טופס פחת) לסוף שנה האחרונה.
 • כרטיס רכוש קבוע מהנה"ח של שנה הנוכחית.
 • העתקים של כל רישיונות לפעילות העסק (רישיון מרשות המקומית, רישיונות של משרד הבריאות וכו')
 • הצעת מחיר עבור רכישת העסק.
 • הצעות המחירים של עבור כל סעיף ההשקעות המתוכננת (השכרה, שיפוצים, רכישת ציוד, שיווק ופרסום, וכו ') עם מדובר על השקעה בהרחבת הפעילות של העסק. עם מדובר על מימון הון חוזר, אין צורך בנתונים הנ"ל.
 • תדפיס תנועות בעו"ש של כל חשבונות הבנק השייכים ליזמים ולעסק של 3 חודשים האחרונים.
 • אישור יתרות בחשבון בנק או אובליגו מעודכן להיום מאותם חשבונות בנק.
 • תדפיס תנועות בעו"ש של כל חשבונות הבנק השייכים ליזמים ולעסק.
 • אישור יתרות בחשבון בנק או אובליגו מעודכן להיום מאותם חשבונות בנק.
 • מכתבי כוונות מלקוחות פוטנציאליים.
 • מכתבי המלצות.
 • חוזים עם לקוחות, הזמנות וכו'.
 • אם מדובר על רכישת החברה כולה, נדרשים כל הנתונים על חשבונות הבנק של החברה (תדפיס תנועות וריכוז יתרות).
 • עם מדובר על רכישת חלק מעסק קיים, להכנת תכנית עסקית יש צורך להכין אותם מסמכים כמו לרכישת העסק הקיים.

נתוני הבנק ניתן להדפיס באמצעות האתרים הרלוונטיים של הבנקים.


מומלץ לברר עם חברתנו רשימת מסמכים בכל מקרה בגלל שיוכל להיות צורך בקבלת מידע נוסף.