כל מידע באתר מעודכנת נכון ל-17.12.19

  

  כותבים לנו:


 

קרן קורת לעסקים זעירים

 1. תנאי ההלוואה

  • מטרת הקרן - פיתוח עסקים קיימים או הקמת עסקים חדשים.
  • ההלוואה מיועדת למימון השקעות ולמימון הון חוזר.
  • היקף ההלוואה – עד 30,000 ₪
  • ריבית שנתית - פריים + 3%
  • תקופת החזר ההלוואה – עד 3 שנים עם אפשרות לגרייס (דחיית תחילת החזר ההלוואה) עד 3 חודשים.
  • ערבויות - ערב אחד, בעל הכנסה קבועה.
  • בסיס לקבלת ההלוואה - תוכנית עסקית שתוכל להיות בנוי בחברתנו בסבסוד משרד התעשייה.
  • הבנק המשתתף בפעילות הקרן הוא בנק אוצר החייל.

2. תהליך קבלת אישור להלוואה:

  • על מנת להגיש בקשה לקבלת אישור להלוואה זו, יש לפנות למט"י לצורך ביצוע בדיקה ראשונית לקבלת אישור מקרן להכנת תכנית עסקית.
  • עם תוצאות הבדיקה חיוביות, חובה להכין הכנת תכנית ע"י יועץ מט"י ותישלח לקרן.

3. תהליך מימוש הלוואה
באם ההחלטה של הקרן תהיה חיובית, יקבל הבנק הוראת ביצוע הלוואה תוך מספר ימים וכל טיפול במימוש ההלוואה יתבצע בבנק.

במידה וכל המסמכים הדרושים יוגשו במהירות ניתן לקבל את ההלוואה תוך כ-3 שבועות.

רשימת מסמכים הנדרשים להכנת כתנית עסקית.

לפרטים נוספים - www.kiedf.org

חדשות

חזרה לרשימת קרנות