כל מידע באתר מעודכנת נכון ל-17.12.19

  

  כותבים לנו:


 

קרן לסיוע יזמות עסקית של הסוכנות היהודית

1. תנאי ההלוואות

 • מטרת הקרן - הקמת עסקים חדשים או הרחבת עסקים קיימים.
 • היקף ההלוואה - עד 300,000 ₪
 • ריבית - פריים + 1.5%.
 • מרכיב ההון החוזר מתוך תכנית ההשקעה הכוללת יוכל ליהות עד ל- 30% ובתנאי שלפחות 70% מההלוואה הוא למטרת השקעה.
 • תקופת ההלוואה - עד 5 שנים עם גרייס (החזרת ההלוואה נדחית ) עד 12 חודשים.
 • ערבויות - 1-2 ערבים וערבות של 5% מסכום ההלוואה
 • סכום ההון העצמי המינימאלי הנדרש - 20% מסך ההשקעה הנדרשת.
 • בסיס לאישור ההלוואה - תוכנית עסקית (שתוכל להיות בנוי בחברתנו בסבסוד משרד התעשייה).
 • הלוואה מיועדת לעולים שנמצאים בארץ עד 10 שנים, העולים מהרפובליקות קווקז ואתיופיה (ללא הגבלת זמן), לחברה חרדיות ולחברה ערביות 
 • הבנק המשתתף בקרן הוא בנק אוצר החייל.

2. תהליך קבלת אישור להלוואה

 • על מנת לקבל אישור להלוואה יש ליצור קשר עם מט"י לביצוע בדיקה הראשונית. נתונים של הבדיקה ישלחו לקרן ולבנק אוצר החייל.
 • באם תאושר הכנת תכנית עסקית על ידי קרן ובנק, התוכנית העסקית תוכן ע"י יועץ מט"י ותישלח לקרן ולבנק.
 • ההחלטה על מתן ההלוואה תתקבל בוועדה משותפת של הקרן והבנק, בה מחייבת השתתפותם של היזם והיועץ העסקי שהכין בעבורו את התכנית.

3. תהליך מימוש ההלוואה
באם החלטת הוועדה תהיה חיובית, בתוך מספר ימים יקבל הבנק הוראת ביצוע ההלוואות, וכל תהליך מימוש ההלוואה יתבצע בבנק אוצר החייל.

רשימת מסמכים הנדרשים להכנת תכנית עסקית.

לפרטים נוספים - www.jewishagency.org

חדשות

חזרה לרשימת קרנות