כל מידע באתר מעודכנת נכון ל-17.12.19

  

  כותבים לנו:


 

חדשות

ב-1.01.20 מתחילה פעילות של קרן ציבורית למתן הלוואות לעסקים קטנים "עוגן" פרטים.